Sökning: "Hanna Härnqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Härnqvist.

  1. 1. Barnmorskors upplevelse av kontinuerligt stöd under förlossning

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Hanna Härnqvist; Maria Magni; [2017]
    Nyckelord :barnmorska; upplevelse; kontinuerligt stöd; förlossning; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Barnmorskans  ämnesområde  är  sexuell  och  reproduktiv  hälsa  och  vilar  på  en humanistisk  värdegrund, arbetet  utförs  i  enlighet  med  vetenskap  och  beprövad erfarenhet. Stöd under förlossning är centralt för barnmorskans arbete men också för kvinnans upplevelse av förlossningen. LÄS MER