Sökning: "Hanna Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Hanna Håkansson.

 1. 1. Kommersialisering på barnens bekostnad : En studie om hur barn positioneras på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Håkansson; Emmy Åman; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Youtube; sociala medier; sharenting; positionering; kommersialisering; Influencers; barn; medialiserad barndom;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn positioneras av sina föräldrar i kommersiella samarbeten på Youtube och Instagram, samt om logiken för respektive medie har betydelse för hur barnen blir positionerade. Studien har inspirerats av tidigare forskning kring fenomenet sharenting, där vi ville göra en djupdykning i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Där det finns svårigheter finns det också möjligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Bullying; schools; school counselors; difficulties and opportunities Mobbning; skolor; skolkuratorer; svårigheter och möjligheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how school counselors describe schools' work with bullying, and also what can lead to difficulties or opportunities in that work. The study was based on qualitative semi-structured interviews with four school counselors from four different municipalities in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Digital profilering av lyxvarumärken inom retail : Uppbyggnad av en exklusiv kundupplevelse i en digital kontext

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Håkansson; Karin Victorin; [2021]
  Nyckelord :företagsekonomi; strategi; marknadsföring; varumärkesprofilering; lyxvarumärken; retail; digital;

  Sammanfattning : Title: Digital profiling of luxury brands within retail Digital sales in retail have increased significantly over the past decade and the trend has accelerated as a result of the current Covid-19 pandemic. Motives for luxury consumption are often described as the symbolic desire to achieve a certain status, success and identification. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av fysisk aktivitet under covid-19 : En kvalitativ studie av åldersgruppen 70 år och äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Håkansson; Ellinor Johansson; [2021]
  Nyckelord :elderly; experiences; physical activity; exercise; covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin resulterade i en mängd samhällsanpassningar för att minska smittspridningen vilket skapade nya förhållningssätt i vardagen, som bland annat påverkade förhållandena för att utföra hälsobeteenden såsom fysisk aktivitet. Åldersgruppen 70 år och äldre blev särskilt begränsade av restriktionerna. LÄS MER

 5. 5. Personals förhållningssätt till sexualitet på gruppboenden. : En kvalitativ studie om utrymmet för sexualitet för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; disability; sexuality; group homes; sexual scripts; the charmed circle; the blessed circle; social work; Intellektuella funktionsnedsättningar; funktionsvariationer; sexualitet; gruppboende; gruppboenden; sexuella script; den välsignade cirkeln; LSS; socialt arbete;

  Sammanfattning : In Sweden there is a limited research about adults with intellectual disabilities and their sexuality through a social work perspective. This study aims to study how workers in group homes and their managers describes the residents sexuality and describes how they approaches their sexuality at work. LÄS MER