Sökning: "Hanna Haraldsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hanna Haraldsson.

 1. 1. Det är hög tid att bejaka…

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Youn; [2019-06-13]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; Kommunal redovisning; Följsamhet; Agentteori;

  Sammanfattning : Syfte:Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. De tidigare studierna (Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella et al. LÄS MER

 2. 2. Hur ser utbudet av mångfald ut inom barnlitteratur? : Hur påverkar samhällets normer utbudet av mångfald i barnlitteratur?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Hanna Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :Norms; children s literature; ethnicity; diversity; gender standards; pre-school; gender equality; Normer; barnlitteratur; etnicitet; mångfald; könsnormer; förskola; jämställdhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to provide an idea of the diversity of available children's literature in pre-school and pre-school class. The study was conducted by visiting three preschools and two preschool classes to summarize the range of diversity in their reading corners. LÄS MER

 3. 3. Comparison of mechanical pain thresholds obtained with two methods -A pilot study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Charlotte Haraldsson; Hanna Möllersten; [2017]
  Nyckelord :QST; EvF; PinPrick;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund. Orofacial smärta är vanligt förekommande bland befolkningen, särskilt med intraoralt ursprung. Smärtan kan vara av nociceptivt eller neuropatiskt ursprung. Det finns test och protokoll som exempelvis QST (Quantitative Sensory Test) som används för att utreda den upplevda smärtans ursprung. LÄS MER

 4. 4. "Man kan inte vara duktig på allt" : - en kvalitativ studie av hur specialiserade organisationer och eventuell samverkan påverkar klientarbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Haraldsson; [2016]
  Nyckelord :specialization; cooperation; work with the client; complex needs; municipality; specialisering; samverkan; klientarbete; komplexa behov; kommun;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand the experience of specialization and cooperation thru the perspectives of socialworkers and how it affects their work with the clients. The last 20 years, specialization has become more common in the municipalities, from 51% 1989 to 93% 2007. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Kristin Haraldsson; Hanna Persson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER