Sökning: "Hanna Hertzberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hanna Hertzberg.

 1. 1. The Management of Risks and Crises within MNCs - A case study of Volvo Group and its Business Areas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Hertzberg; Philip Lundén; [2021-06-28]
  Nyckelord :Disruptions in Supply Chains; MNCs in the Automotive Industry; Supply Chain Risk Management; Crisis management; Resilience;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Controllern med en fot i varje värld - En systematisk litteraturstudie av controllerns förändrade roll och digitaliseringens effekter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Janina Broström; Hanna Hertzberg; [2019-06-13]
  Nyckelord :controller; rollförändring; organisering digitalisering;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur controllerns roll har förändrats till följd av organisatoriska samt digitala förändringar och vad dessa i sin tur har fått för konsekvenser för controllerns funktion och styrningen av verksamheter. Syftet med studien var att öka förståelsen kring controllerns rollförändring, vilka effekter det fått för styrning och organisering samt på vilket sätt digitalisering och IT-system har påverkat förändringen. LÄS MER

 3. 3. ”Historien som man inte ser” : den sokratiska samtalsmodellen sommetod för bildsamtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Freij; Hanna Hertzberg; [2016]
  Nyckelord :sokratiska samtal; semiotik; bildanalys; bildsamtal; fantasikonstruktion; aktionsforskning.;

  Sammanfattning : IDnelnendan isntgu die handlar om hur sokratiska bildsamtal kan möjliggöra elevers lärande genomsamspel. Vi har undersökt progressionen hos en grupp som under fem tillfällen haft sokratiskabildsamtal med fokus på analysförmåga, delaktighet och samspel. LÄS MER

 4. 4. En kropp av bokstäver och ett alfabet av kroppar : Om kroppens och språkets materialitet i Helena Erikssons poesi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Hanna Riisager; [2014]
  Nyckelord :Helena Eriksson; language poetry; materiality; feminist theory; Helena Eriksson; språkpoesi; materialitet; feministisk teori;

  Sammanfattning : Based on the assumption that the work of contemporary Swedish poet Helena Eriksson, in various ways elaborates the inseparable relation between body and language, this study aims to investigate how this view of language comes to expression in her poetry. Stepping from a theoretical background of feminist perspectives on the body, as well as recent theories on poetic materiality, the analysis points out how the concepts of aesthetic and/or linguistic materiality, social and technological materiality, and what can be described as the ethical dimension of materiality, all as termed by Jesper Olsson and Fredrik Hertzberg, take on feminist implications in Eriksson’s poetry. LÄS MER

 5. 5. Aktiviteters påverkan på livssituationen hos äldre i särskilt boende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Hertzberg; Hanna Stenberg; [2013]
  Nyckelord :Särskilt boende; aktivitet; livskvalité; välbefinnande; äldre; livssituation;

  Sammanfattning : Syfte: Att identifiera vilka aktiviteter som var vanligt förekommande på särskilt boende utifrån litteraturen och vilka effekter de hade på äldres livssituation.Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklar söktes genom databaserna Pubmed, CINAHL with Full Text och Academic Search Elite. LÄS MER