Sökning: "Hanna Hjelm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hanna Hjelm.

 1. 1. Sjuksköterskors utmaningar vid omårdnadsdokumentation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Hjelm; Brenda Babirye; [2020]
  Nyckelord :Electronic documentation system; literature review; nursing documentation; nurses experiences; qualitative; Elektroniska dokumentationssystem; kvalitativ; litteraturöversikt; omvårdnadsdokumentation; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Florence Nightingale ligger till grund för omvårdnadsdokumentation som är en del av omvårdnadsprocessen och en av legitimerade sjuksköterskors skyldigheter. Ofullständig omvårdnadsdokumentation är ett återkommande problem. LÄS MER

 2. 2. “Jag är fan drogfri” En kvalitativ studie om LARO-patienters upplevelser av läkemedelsassisterad behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Hjelm Jarflod; Linn Utne; [2017]
  Nyckelord :LARO; opioidberoende; nollvision; skadereduktion; patienter; makt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering, LARO, rekommenderas som behandlingsform vid opioidberoende i Sverige, detta efter att andra behandlingsformer först har uteslutits. LARO-programmet är därför ofta en sista utväg ur ett destruktivt missbruk för många av patienterna inom programmet. LÄS MER

 3. 3. Psykisk störning och samhällsskydd : Finns det ett behov av att kunna  skydda samhället mot vissa särskilt farliga individer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Hjelm; [2013]
  Nyckelord :Samhällsskydd; Allvarlig psykisk störning; Särskild utskrivningsprövning; Psykiskt störda lagöverträdare; Samhällsskyddsåtgärder; Särskilda skyddsåtgärder; Tillräknelighet; Straffrätt; Påföljdsval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ut och lek! Det bästa för barns hälsa?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lisa Hjelm; Hanna Weimann; [2009-06-18]
  Nyckelord :hälsa; barn; lek; utomhus; folkhälsa; health; children; play; outdoor; public health;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER

 5. 5. Anställningsbarhet hos studenter : En undersökning om studenters ambition att hålla sig anställningsbara utifrån ålder, civilstånd och hemmaboende barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Hanna Hansfeldt; Emelie Hansson; Linda Hjelm; [2009]
  Nyckelord :studenter; ålder; civilstånd; disciplin; anställningsbarhet; hemmaboende barn; flexibilitet; erfarenheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning: De flesta företag sätter idag större värde på lärande och hög utbildning. Dagens konkurrenskraftiga marknad kräver ett livslångt lärande där individen själv bär ansvar för sin anställning genom att hela tiden utvecklas och lära sig mera för att vara anställningsbar. LÄS MER