Sökning: "Hanna Hjort"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hanna Hjort.

 1. 1. Högläsning – en språkutvecklande fruktstund : En kvalitativ studie om lärares högläsning som undervisningsmoment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Svensson; Johanna Hjort; Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; sociokulturellt perspektiv; skola; lärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och synliggöra hur lärare i lågstadiet arbetar med högläsning i undervisningen samt hur lärarna uppmuntrar till elevers lärande i det arbetet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I forskningsläget framgår det att lärarens undervisningspraxis är av vikt för att utveckla elevers ordförråd och läsförståelse vid högläsning. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Hjort; Elenor Mimini; [2022]
  Nyckelord :Livsstilsförändringar; Typ 2 diabetes; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Typ 2 diabetes är en av den vanligaste folksjukdomarna och är utbredd världen över hos personer i alla åldersgrupper. Ökningen av typ 2 diabetes kan kopplas till fysisk inaktivitet, övervikt samt osund kosthållning. LÄS MER

 3. 3. Högläsningens möjliga effekt på lågstadieelevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Hjort; Amanda Karlsson; Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Lärare; Lågstadieelev; Effekt;

  Sammanfattning : Litteraturstudien syftar till att sammanställa aktuell forskning om högläsningens möjliga inverkan på lågstadieelevers språkutveckling. I kursplanen i svenska framträder språket som ett betydande verktyg för att lära men även för att senare kunna verka i samhället vilket motiverar ett aktivt arbete med elevers språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med fetma:Sjuksköterskans upplevelser

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Eliasson; Ebba Hjort; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medborgarens fokus - ett perspektivskifte : Kommunens roll gentemot medborgaren

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Hjort Koverberg; [2016]
  Nyckelord :Citizens focus; public participation; process oriented; organizational change; Medborgarens fokus; medborgardialog; processorientering; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Att skapa en god relation till medborgaren är en utmaning för de flesta kommuner. Botkyrka kommun har länge arbetat med medborgardialoger och demokrati men ändå har medborgarnas förtroende minskat. LÄS MER