Sökning: "Hanna Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Hanna Holm.

 1. 1. "Jag måste liksom göra som dom säger..." : En litteraturstudie om upplevelsen av makt bland personer med opioidberoende i underhållsbehandling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Holm; Jessica Gårdh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. På en armlängds avstånd? Relationen mellan kulturförvaltning och politik i små svenska kommuner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Nyberg; Saga Nyström Holm; [2020]
  Nyckelord :Kommunal förvaltning; kulturpolitik; kulturchefer; en armlängds avstånd; tjänstemannatyper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan kulturpolitiken inrättades som eget politikområde 1974 i Sverige har den styrts på en armlängds avstånd. Politikerna har ansvarat för den övergripande budgeten medan innehållet överlåtits till tjänstemän. Under hösten 2019 väcktes en debatt om huruvida svenska kommuner lever upp till principen. LÄS MER

 3. 3. Lagföring utan domstolsprövning - En granskning av strafföreläggandet ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Holm; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Strafföreläggande; Strafförelägganden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 1926 a commission report about a new code of judicial procedure was completed. The commission suggested the introduction of a summary procedure for misconducts that did not need to be resolved by the court. The main reason for this procedure was that it would unburden the courts from a heavy workload. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringspolicy i förskolan : En enkätstudie om hur personal i förskolan gör digitaliseringspolicy

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Clara Holm; Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; kompetensbrist; läroplan för förskola; policy enactment; surfplatta;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2019 fick digitalisering en ny innebörd med förtydligade mål i den reviderade utgåvan av Läroplan för förskolan. I och med denna implementering är syftet med studien att undersöka hur verksam personal gördigitaliseringspolicy i verksamheten och vilka svårigheter de kan finna med arbetet inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Utformning av användbara webbapplikationer med fokus på navigerbarhet : En explorativ fallstudie av webapplikationen iBokhyllan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :William Anzén; Lukas Borggren; Lukas Eveborn; Viktor Gustafsson; Greta Holm; Rasmus Lindblom; Fabian Ovik Karlsson; Hanna Sträng; Christian von Koch; [2019]
  Nyckelord :Användbarhet; Navigerbarhet;

  Sammanfattning : Det har aldrig varit lika viktigt som idag att ta hänsyn till internetanvändarens flyktiga uppmärksamhet. Konsten att bevara denna uppmärksamhet är lika komplex som den är ung, och varje dag formuleras nya verktyg för just detta ändamål. LÄS MER