Sökning: "Hanna Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Hanna Holmberg.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Holmberg; Emmy Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Information; Kvinnors erfarenheter; Omvårdnad; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att få diagnosen bröstcancer har kvinnor beskrivit som en chockartad upplevelse. Sjuksköterskor har beskrivit att det är viktigt att ge stöd till kvinnor med bröstcancer, genom att vara närvarande, trösta och låta kvinnorna få uttrycka sina känslor. LÄS MER

 2. 2. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Holmberg; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; designprocess; Lunds Botaniska Trädgård; Skånes flora; byggnadsminne; intuition;

  Sammanfattning : The goal has been to come up with a design proposal for Lund Botanical Garden. Botan, which the garden is called in daily speech, is part of a project together with, Länsstyrelsen Skåne on native endangered species. One of their tasks in the project is to showcase the plant material and inform the public about the project and the plants. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av lyx på en e-handelsbutik för försäljning av second hand-kläder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Börjesson; Mathias Fredholm; Axel Friberg; Julia Hallström; Axel Holmberg; Anna Kjellgren; Jesper Lindsten; Samuel Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det senaste årtiondet har e-handeln i Sverige och världen ökat drastiskt. Samtidigt förändras miljön kring oss och likaså medvetenheten om miljön samt viljan att göra något åt förändringarna. LÄS MER

 4. 4. Holmbergska tomten i Lund : en fallstudie utifrån begreppet ”Urban Wilderness”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Ericsson; [2014]
  Nyckelord :stadsskog; vild natur; stadsnatur; naturpark; ödetomt; Lund;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete till landskapsarkitekt har jag valt att göra en fallstudie utifrån begreppet Urban Wilderness. Som studieobjekt har jag valt en plats i Lund som kallas Holmbergska tomten. Holmbergska tomten är en ca 1,5 hektar stor ödetomt. Platsen har en historia som sommarnöje och trädgårdsmästeri. LÄS MER

 5. 5. Actions and improvements in waste management : A comparison between Halmstad University, Sweden and UNIVATES, Brazil

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Hanna Holmberg; Nina-Maria Järnstedt; [2014]
  Nyckelord :waste management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER