Sökning: "Hanna Hultemark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Hultemark.

  1. 1. Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Amanda Magnusson; Johanna Marcusson; Hanna Hultemark; [2020]
    Nyckelord :Influencers; Sociala Bevis; Status; Personlighet; Självkänsla; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv. Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. LÄS MER