Sökning: "Hanna Huss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Huss.

  1. 1. En studie om hur Montessoripedagoger motverkar stress hos barn i Montessoriförskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Hanna Huss; Maria Martinsson; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER