Sökning: "Hanna Idmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Idmark.

 1. 1. Let Them Know You’re Green: How to Become Competitive by Being Sustainable - a single embedded case study on the chemical industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Emanuelsson; Hanna Idmark; [2021-06-28]
  Nyckelord :Chemical Industry; Communication; Competitive Advantage; Green Supply Chain Management; Supply Chain; Sustainability; System Thinking;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom dagligvaruhandeln: Hur har konsumenternas ökade intresse för hållbarhet avspeglats i redovisningen hos tre ledande matdistributörer i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Idmark; Johanna Berglundh; [2019-06-25]
  Nyckelord :Sustainability; hållbarhetsredovisning; konsumenter; dagligvaruhandeln; stakeholder perception; communication samt CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det allmänna intresset för hållbarhet har ökat under de senaste årenoch det ställs mer krav på företagen från deras intressenter än tidigare. Kraven innebär attföretagen ska redovisa sin påverkan på klimatet och hur de arbetar för att förhindra negativaexternaliteter. LÄS MER