Sökning: "Hanna Isacsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hanna Isacsson.

 1. 1. Forming a Supply Chain Strategy for a Startup

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Hanna Isacsson; Jakob Kittle; [2019]
  Nyckelord :Startup; Scaleup; Supply Chain Strategy; Born Global; High-tech; Manufacturing; Performance Measurements; Critical Success Factors; Scaling Startup; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : About 90% of all startups fail to become successful, and the most significant reason is due to premature scaling. Limited research has priorly been conducted in the borderland between startups and supply chain. Explicitly on how a startup should go about defining its supply chain objective and how to measure its performance. LÄS MER

 2. 2. Nätverk som organiseringsform - En fallstudie om Axis Communications AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Schyllert; Josefin Lainevool; Hanna Isacsson; Sara Zäll; [2018]
  Nyckelord :Nätverk; Transaktionskostnader; Konkurrensfördelar; Lojalitet; Säkerhetsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka fördelar nätverk som en organiseringsform ger upphov till samt hur denna organiseringsform påverkar företags transaktionskostnader. Detta då det för tillfället råder en kunskapsteoretisk lucka angående hur företag som inte har tydligt definierade vertikala gränser ska definieras inom ramverket för transaktionskostnadsteorin. LÄS MER

 3. 3. Knowledge about type 2 diabetes mellitus, its risk factors and the consumption of sugar sweetened beverages in diagnosed female patients in Vieux Fort, Saint Lucia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofie Bohm; Hanna Isacsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Knowledge; Sugar sweetened beverages; Type 2 diabetes mellitus;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 (T2DM) är en livsstilsrelaterad sjukdom. Socker sötade drycker (SSBs) har ett högt sockerinnehåll vilket kan leda till ett energiöverskott även vid lågt intag. Det finns därför bevis som tyder på att ett högre intag av SSBs kan öka risken för att utveckla T2DM. LÄS MER

 4. 4. Nivåindelade klasser, vem gynnar de egentligen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Wendy Isacsson; Hanna Saadi; [2007]
  Nyckelord :klassbyte; nationella prov; nivåindelade klasser; resultat; självkänsla; årskurs fem; årskurs nio;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbetet är att undersöker hur det gick för barn som föddes 1990 i nivåindelade klasser i en skola i södra sverige. Arbetet ger en översikt om tidigare forskning om nivåindelade klasser kontra blandklasser. LÄS MER