Sökning: "Hanna Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Hanna Jönsson.

 1. 1. Att vårda patienter med anorexia nervosa : En kvalitativ litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Idh; Hanna Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor erfarenheter; anorexia nervosa; vårda; kvalitativ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ''Grattis till vinsten'' - Förloraren är kvar med samverkansansvaret. En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av samverkan i kommunal socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Jönsson; Olivia Toremo; [2022]
  Nyckelord :Samverkan; cooperation; cooperation social services; cooperation domestic violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to interview social workers from different units in the social services. We have taken a starting point in a cooperation group called Rosen. Rosen is a fictitious name. We chose a fictitious name to maintain the anonymity of the two interviewees who are working in Rosen. LÄS MER

 3. 3. Vad säger forskningen om undervisningsstrategier i historieundervisningen i ett mångkulturellt klassrum? : Mångkulturalism, historiedidaktik & historiekanon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Jönsson Steen; Bojana Krsoska; [2022]
  Nyckelord :history didactics; history canon; history teaching; multiculturalism; historiedidaktik; historiekanon; historieundervisning; mångkulturalism;

  Sammanfattning : Swedish society has changed since the 20th century and a classroom today looks very different. The multi - cultural society has grown and in step with the growth, one can today shed light on various obstacles and problems in the teaching of the Swedish subject of history. LÄS MER

 4. 4. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

 5. 5. Dödshjälp eller ej till patienter vid obotlig sjukdom : Allmänsjuksköterskans inställning utifrån en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Jönsson; Hanna Areström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER