Sökning: "Hanna Jagersjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Jagersjö.

  1. 1. FYSIOTERAPEUTISKA INTERVENTIONER VID VULVODYNI. En systematisk litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Hanna Jagersjö; Marianne Dester; [2022-01-24]
    Nyckelord :Vulvodyni; smärta; sexuell livskvalitet; fysioterapeutiska interventioner; kvinnors hälsa;

    Sammanfattning : Det finns fysioterapeutiska interventioner som verkar kunna ge smärtlindring och på så sätt förbättra sexuell livskvalitet hos kvinnor med vulvodyni över tid. På grund av studiernas heterogenitet och metodologiska brister bedöms slutsatsen ha begränsat vetenskapligt värde, därför behövs fler välgjorda studier som undersöker fysioterapeutiska behandlingar vid vulvodyni. LÄS MER