Sökning: "Hanna Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Hanna Jakobsson.

 1. 1. ”Varför äter vi som vi gör egentligen?” - En studie om pedagogers förhållningssätt till matkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Jakobsson; Ida Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Matens roll; Förhållningssätt; Matkultur; Kultur; Mångkultur; Normer; Förskola; Pedagoger;

  Sammanfattning : Bakgrunden till att vi ville undersöka pedagogers förhållningssätt till matkultur i förskolan var vårt intresse för ämnet, samt på grund av att samhället blivit mer mångkulturellt med åren. Därför blev vårt syfte att undersöka pedagogers förhållningssätt till matens roll i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Integrerad grammatikundervisning för skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Jakobsson; Sandra Nyman; [2019]
  Nyckelord :grammatikundervisning; integrerad undervisning; metaspråklig kompetens; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har utgått från det potentiella problemet med att elever i den svenska skolan i vissa fall inte får med sig de språkliga kunskaper och redskap som de behöver för framtiden. Arbetet utgår också från vår kritik kring att kunskapen om det svenska språkets uppbyggnad är formulerat som ett isolerat kunskapskrav som endast finns i en av tre kurser inom svenska på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. The damaging effects of inequality : A global quatitative study on the correlation between inequality and human trafficking

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Debora Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :human trafficking; inequality; gender inequality;

  Sammanfattning : Abstract Human trafficking is interesting from a developmental point of view. It is one of the worst social phenomenon of our time due to the countless victims that go undetected. This paper examines connections between human trafficking and gender inequality and between human trafficking and inequality overall. LÄS MER

 4. 4. Improving accessibility of peripheral retail centres for reduced car dependency in Swedish cities : A multiple case study of three peripheral retail centres

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Hanna Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Peripheral retail centres; reduced car dependency; Accessibility of sustainable transport modes; Externa köpcentrum; minskat bilberoende; tillgänglighet av hållbara transportmedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Faktorer som distriktssköterskan kan identifiera för att förebygga undernäring hos äldre : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ann-Louise Nilsson; Hanna Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Undernäring; äldre; faktorer; förebygga; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:Undernäring hos äldre är ett växande problem med stora negativa konsekvenser för den enskilde. Forskning som undersöker de faktorer och de äldres upplevelse av vad som påverkar undernäring kan ge distriktssköterskan verktyg att förebygga undernäring. LÄS MER