Sökning: "Hanna Jarl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Jarl.

 1. 1. Vad innebär det för en kvinna att lämna en våldsam relation? : En kvalitativ studie om hur kvinnojourer pratar om våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Jarl; [2019]
  Nyckelord :Domestic abuse; women’s shelters; constructivism; process of change; copingstrategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to examine how four different women’s shelters talk about what happens to a woman after she has left a relationship where there has been domestic abuse. This was achieved by taking part of the different women’s shelters narratives on domestic abuse and their work through semi- structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av psykisk ohälsa efter en gastric bypassoperation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Jarl; Elin Omlin; [2016]
  Nyckelord :Gastric bypass; fetma; obesitaskirurgi; erfarenhet; livskvalité; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma har blivit en folksjukdom med dramatisk ökning och omkring en halv miljon svenskar har idag fetma (BMI>30). I takt med att fetman ökar sker även en ökning av överviktskirurgi där gastric bypass står för 95 % av operationerna. LÄS MER

 3. 3. DN Debatts överskattade inflytande på andra medier : En studie av debattsidans genomslagskraft i Aktuellt, Ekot, Göteborgs Posten och Västerbottens-Kuriren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Hanna Nilsson; Arlette Jarl; [2007]
  Nyckelord :impact; opinion; Dagens Nyheter; DN Debatt debate page; agenda setting; media logic; setting the agenda; intermedial agenda setting;

  Sammanfattning : This study intends to examine the impact of a well known debate page in one of Sweden’s biggest newspapers, Dagens Nyheter. We have done this by analysing Ekot, Aktuellt, Göteborgs Posten and Västerbottens-Kuriren to see to what extent they “take” news from the debate page. LÄS MER