Sökning: "Hanna Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden Hanna Johansson.

 1. 1. ”Flerspråkighet är en tillgång om man bara är villig att se det” : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar arbetet med flerspråkighet i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Johannisson; Nellie Johansson; [2021]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; proximala utvecklingszonen; mediering; identitet; enspråkighetsnorm; modersmål.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar arbetet med flerspråkighet i förskolan. Utifrån syftet formuleras tre forskningsfrågor. Studiens första forskningsfråga inbegriper hur förskollärare preciserar flerspråkighet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Vad är viktigast? : En kvalitativ vinjettstudie om hur socialsekreterare resonerar kring vad som är barnets bästa i frågor som gäller familjehemsplacerade barns fortsatta boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Frank; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The best interests of the child is a principle that social workers need to consider in their work.However, there is no clear definition of what the best interests of the child entail. Socialworkers make different intervention decisions even though they are presented with the sameinformation and misjudgments can lead to serious consequences. LÄS MER

 3. 3. Hur styr ledare på distans? : Distansarbetets påverkan på organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anevay Clement; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; rituals; language; theory z; telework; Organisationskultur; ritualer; språk; teori z; distansarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur styr ledare med organisationskultur på distans? - En kvalitativ studie om organisationskultur ur ett ledningsperspektiv Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Anevay Clement och Hanna Johansson Handledare: Niklas Bomark Datum: 2021 - januari Syfte: Organisationskultur är viktigt för att företag ska uppnå effektivitet och framgång. Ledare kan med hjälp av artefakter styra medarbetare med organisationskultur. LÄS MER

 4. 4. Helklasskommunikation i matematik : En systematisk litteraturstudie om dess betydelse för elevers lärande i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Hanna Frisk; Emelie Karlsson; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :helklasskommunikation; elevers lärande; matematik; lågstadiet; kommunikationsförmåga; hinder och möjligheter;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie behandlar helklasskommunikationens betydelse för elevers lärande i matematik, med inriktning på det svenska lågstadiet. Studien berör även hinder och möjligheter kring helklasskommunikation och hur det påverkar elevers lärande. LÄS MER

 5. 5. Hur räknar du ut 45 + 39? : En studie över vilka beräkningsstrategier högpresterande elever i matematik tillämpar vid aritmetiska uppgifter samt hur dessa beräkningsstrategier förhåller sig till arbetsminne.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Cecilia Kristensen; Hanna Birkdal; [2021]
  Nyckelord :matematik; aritmetik; huvudräkning; beräkningsstrategi; talfakta; högpresterande; spetsutbildning; minne;

  Sammanfattning : Mental arithmetic problems require cognitive skills such as decoding numbers, working memory and the use of mental computation strategies. Pupils obtain various computation strategies at school, but what kind of strategies do pupils who are high achievers in mathematics choose while solving mental arithmetic problems? This study aimed to investigate what kind of strategies pupils who are high achievers in mathematics used while solving mental arithmetic problems, and if there were any substantial findings in the correlation between those strategies and their audio and visual memory. LÄS MER