Sökning: "Hanna Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Hanna Josefsson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Josefsson; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; Information; Nurse; Understanding; Qualitative method; Personcentrerad vård; informatik; sjuksköterska; förståelse; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. LÄS MER

 2. 2. En studie i Sherlock : En komparativ studie utifrån tre svenska översättningar av A study in scarlet ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Translation studies; Retranslation; Retranslation Hypothesis; Sherlock Holmes; Literature teaching; Fiction literature; Upper secondary school; Översättningsvetenskap; nyöversättning; nyöversättningshypotesen; Sherlock Holmes; litteraturundervisning; skönlitteratur; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att se vilka skillnader som går att urskilja mellan tre olika svenska översättningar av Arthur Conan Doyles A study in scarlet. Vidare syftar studien också till att se hur dessa skillnader förhåller sig till den så kallade nyöversättningshypotesen, som menar att varje ny översättning blir allt mer lik källtexten, samt de olika översättningsideal som varit norm under respektive tillkomsttid. LÄS MER

 3. 3. Från kursplan till undervisning – vad händer med skönlitteraturen? : En studie över skönlitteraturens plats i andraspråksundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Skönlitteratur; Andraspråksundervisning; Svenska som andraspråk; Syften med läsning; Litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Följande studie kommer genom en kombinerad enkät- och intervjuundersökning undersöka svenska som andraspråkslärares användning av skönlitteratur i undervisningen. Studien inkluderar samtliga undervisningsnivåer, från grundskolan till vuxenutbildning. LÄS MER

 4. 4. Jämlik representation ibarnlitteratur?- En normkritisk granskning med fokus etnicitet avbilder i förskolans litteraturutbud

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Johansson; Hanna Josefsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för studien är en normkritisk granskning av visuella representationer med fokus etnicitet i barnlitteraturen. Studien använder sig av kvalitativ metod med kvantitativa inslag. Den teoretiska inramningen för studien är ett normkritiskt perspektiv samt postkolonialism. LÄS MER

 5. 5. The influence of seating load on internal and marginal fit of a fixed dental prosthesis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Anna Fridell; Hanna Josefsson; [2015]
  Nyckelord :Marginal fit; Internal fit; Marginal adaptation; Internal adaptation; Fixed dental prosthesis; FDP; Seating load;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur olika axiala tryck och skjuvkrafter påverkade marginal och intern passform i en sexledsbro i titan i överkäkens frontregion. Material och metod: En litteratursökning gjordes för att insamla bakgrundsmaterial. LÄS MER