Sökning: "Hanna Källström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Källström.

 1. 1. Creating time, over time - A study of marketing, artificial intelligence, efficiency and value creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Källström; [2019-07-03]
  Nyckelord :Marketing procurement; discourse theory; value creation theory; artificial intelligence; branding;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Är kvotering gardering? En kvalitativ studie av styrelsenära chefers syn på konsekvenserna av kvoterat styrelsearbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Källström; Nathalie Silvola; [2018-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots att Sverige listas som det fjärde mest jämställda landet i världen (World EconomicForum, 2016), består enbart 28 % av våra bolagsstyrelser av kvinnor (Albright, 2016). Det ärbakgrunden till den kvoteringslag som Regeringen den 9 september 2016 föreslog (Regeringen, 2016). LÄS MER

 3. 3. Dopundervisning i Svenska kyrkan: Från katekesundervisning till dagens undervisning. Vad säger församlingsinstruktioner och doppastoraler om dagens dopundervisning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anna Nilsson; [2012]
  Nyckelord :dopundervisningsämnen; församlingsinstrutioner; doppastoraler; pastoral care; dopundervisning; Svenska kyrkan; catechesis; catechism; subjects of pre- and post-baptismal education; parish instructions; pastoral instructions about baptism; Church of Sweden; pre- and post-baptismal education; katekes; pastoral omsorg; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om dopundervisning i Svenska kyrkan. Undersökningen börjar med en genomgång av hur dopundervisningen har sett ut från Jesus tid fram till idag. LÄS MER