Sökning: "Hanna Köck Ekegren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Köck Ekegren.

  1. 1. FYSIOTERAPI INOM ÄTSTÖRNINGSVÅRDEN. En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Hanna Köck Ekegren; Isabella Lööf; [2021-11-18]
    Nyckelord :Fysioterapi; Ätstörningar; Litteraturstudie;

    Sammanfattning : Ätstörningar kännetecknas av patologisk fixering vid vikt, mat och den egna kroppens utseende. Alla former av ätstörningar är associerade med kraftigt försämrad fysisk hälsa. Inom fysioterapi har kroppen, dess funktioner och rörelser alltid varit centralt. LÄS MER