Sökning: "Hanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Hanna Karlsson.

 1. 1. How Women’s Economic Empowerment program affects financial literacy : A qualitative study from the Philippines

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Wide; Alice Wide Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Microfinance; Empowerment; Gender; Financial Literacy;

  Sammanfattning : Women’s empowerment and gender equality contribute to the achievement of a sustainable world according to United Nations and Agenda 2030. Previous research highlights the impact of microfinance program on women’s empowerment. Through a lack in previous research, the aim of this report emerged. LÄS MER

 2. 2. The Future Is Robots : En läromedelsanalys om begrepp inom programmering i matematikböcker för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Karlsson; Hanna Sköld; [2019]
  Nyckelord :Pedagogik; Matematikböcker; Läromedelsanalys; Begreppsförståelse; Programmering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter med psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Karlsson; Hanna Granell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Undervisningsmetoder i problemlösning : Hur olika undervisningsmetoder i problemlösning påverkar elevers matematiska kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Karlsson; Ellen Bååth; [2019]
  Nyckelord :Problem solving; mathematics; mathematics instructions; primary education; learning strategies; teaching methods;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar problemlösning med fokus på lärarens val av undervisningsmetod i syfte att utveckla elevers matematiska kunskaper. Vi har uppmärksammat brister i nyttjandet av strategier i problemlösning hos elever i årskurs F-3. LÄS MER

 5. 5. Livet efter det nya hjärtat : En litteraturstudie om känslor och upplevelser efter genomförd hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Karlsson; Hanna Lönntorp; [2019]
  Nyckelord :Hjärttransplantation; känslor; omvårdnad; organmottagare; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: En hjärttransplantation är till för patienter som är i slutskedet av en hjärtsjukdom där andra behandlingsalternativ har blivit uteslutna. Detta sätter igång en lång process där patienten kan genomleva flera olika känslor och upplevelser. LÄS MER