Sökning: "Hanna Karlström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Karlström.

 1. 1. En jämförande analys av privat- och företagssidan gällande relationer och kundlojalitet på Swedbank i Sandviken

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Mattila; Karolin Karlström; [2011]
  Nyckelord :Service; kundrelation; kundlojalitet; Swedbank;

  Sammanfattning :  Abstract  Titel: En jämförande analys av privat- och företagssidan gällande relationer och kundlojalitet på Swedbank i SandvikenNivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Karolin Karlström och Hanna Mattila                           Handledare: Aihie OsarenkhoeDatum: Januari 2011Syfte: Vårt syfte med studien är att studera skillnader i service vad gäller kundrelationer och kundlojalitet på privat- och företagsavdelningen på Swedbank i Sandviken. Vi undersöker om det förekommer skillnader mellan relationer och service till kunderna samt jämför lojaliteten mellan bank och kund på privat- respektive företagssidan. LÄS MER

 2. 2.  En studie av ekonomikursers struktur på plattformen Blackboard ur studerandesynvinkel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiInstitutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiInstitutionen för ekonomi

  Författare :Karolin Karlström; Hanna Mattila; [2010]
  Nyckelord :IKT; e-learning; Blackboard;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att göra en jämförande analys av ekonomikurser på Högskolan i Gävle där informations- och kommunikationsteknik (IKT) används i olika utsträckning i klassrums- och nätverksmodellen. Metod: Studien bygger på ansatser från metoderna aktionsforskning och etnografi som utgår från en klassrumsmodell av campuskurser och en nätverksmodell av distanskurser. LÄS MER

 3. 3. Prognos för krypsättningar på Götaslätten

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Hanna Karlström; Josefin Moberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER