Sökning: "Hanna Kartano"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Kartano.

  1. 1. Ålder är inte bara en siffra : En kvalitativ studie om socialsekreterares attityder gentemot åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Hanna Kartano; Linnea Johnsson; [2017]
    Nyckelord :Social service; social worker; unaccompanied children; age assessment; attitude; ethics; organization theory; discretion.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Author(s): Hanna Kartano & Linnea Johnsson Title: Age is not just a number – a qualitative study about the attitudes that social worker have towards the request from the Migrations office regarding age assasement of unaccompanied children seeking asylum. Supervisor: Roberto Scaramuzzino Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed This study explores the attitudes among social workers that are working with unaccompanied children seeking asylum concerning the request from the Migration Agency regarding the age assessment of unaccompanied children. LÄS MER