Sökning: "Hanna Kruuse af Verchou"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Kruuse af Verchou.

  1. 1. Problem med strukturen : ett utredande styrningsperspektiv

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Lisa Gustafsson; Eva Engström; Hanna Kruuse af Verchou; [2004]
    Nyckelord :Business and economics; Funktionsorganisation; processorganisation; samordning; kompetens; ansvar; lönsamhet; Ekonomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: En organisation måste fatta en mängd beslut och vilket beslut som fattas beror på dess vision och affärsidé. Ur affärsidén kan företagets kritiska framgångsfaktorer urskiljas eftersom denna anger vad organisationen skall tjäna pengar på. För att uppnå affärsidén utformar företaget en strategi och en struktur. LÄS MER