Sökning: "Hanna Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Hanna Larsson.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nenad Petkovic; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Systematic quality work; pedagogical documentation; preschool teachers; evaluation; analysis; further development; Systematiskt kvalitetsarbete; pedagogisk dokumentation; förskollärare; utvärdering; analys; vidareutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för att vidareutveckla verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ metod, vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställts till sju förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutens roll inom teamet vid behandling av psykisk ohälsa hos unga vuxna : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; young adults; teamwork; physiotherapist s experiences; qualitative content analysis; Psykisk ohälsa; unga vuxna; teamarbete; fysioterapeuters upplevelse; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa är i dagens samhälle vanligt, framförallt rapporteras det att allt fler barn och ungdomar får vård och behandling för psykiatriska diagnoser. Detta medför att vårdköerna växer och därmed ställs höga krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Self-efficacy och motivation för fysisk träning efter höftledsplastik : En beskrivande longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Larsson; Hanna Wester; [2020]
  Nyckelord :Beteendemedicin; fysioterapi; rehabilitering; self-determination theory och socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av cytostatikainducerat illamående och kräkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Catrine Engström; Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :cytostatikainducerat illamående och kräkningar; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Ett vanligt sätt att behandla denna grupp av sjukdomar är med hjälp av cytostatika. Biverkningar som ofta förekommer vid behandling med cytostatika är illamående och kräkningar. LÄS MER

 5. 5. Robot Exercise Trainer : Intended for Treating Dementia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hanna Larsson; Jacob Pihl; [2020]
  Nyckelord :dementia; robot; hri;

  Sammanfattning : Worldwide, about 35.7 million people were estimated to be affected by dementia in 2010. One way to treat dementia is by exercising, but human trainers are few and expensive. Robots can be mass produced and work at anytime of the day. LÄS MER