Sökning: "Hanna Lidén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Lidén.

 1. 1. Ju fler desto roligare? – introverta och extroverta personligheter i högstadiets särskilda undervisningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christian Faruga Karldén; Hanna Lidén; [2021-07-06]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; introvert; extrovert;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks möjligheterna att använda begreppen introvert och extrovert somdiskurser som kan berättiga en exkludering från klassrummet och placering i särskildundervisningsgrupp (SUG). Studien syftade även till att synliggöra grupplacering,arbetsmetoder och förväntningar på eleverna i SUG på högstadieskolor i Göteborgs Stad. LÄS MER

 2. 2. FRAMGÅNGSFAKTORER I BILDUNDERVISNING : Kvalitativa intervjuer från skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Erika G Liden; Hanna Tingsgård; [2021]
  Nyckelord :grundskola; gymnasium; motivation; relation;

  Sammanfattning : Denna uppsats synliggör hur elevers lust till bildarbete kan motiveras. Syftet har varit att genom intervjuer med både lärare och elever undersöka vilka framgångsfaktorer som kan kopplas till bildämnet och därmed inspirera oss och andra lärare till bättre undervisning. LÄS MER