Sökning: "Hanna Lidström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Lidström.

 1. 1. ADHD på jobbet : En studie av stigmahanteringsstrategier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Lidström; [2016]
  Nyckelord :ADHD; stigma; avvikelse; stigmahanteringsstrategier; arbetsliv;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka strategier den ADHD-diagnostiserade använder i sitt arbetsliv för att hantera de negativa effekterna på identiteten och sociala relationer som diagnosen medför. Studien har en kvalitativ ansats och är inspirerad av metoden grundad teori. LÄS MER

 2. 2. Dramapedagogik i ett arbetsmarknadsprojekt : en etnografisk studie med ett deltagarorienterat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Hanna Lidström; [2011]
  Nyckelord :drama; arbetsmarknadsprojekt; dramapedagogiskt förhållningssätt; symboliskt interaktionism; deltagande observationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad en dramakurs kan ha för betydelse för deltagarna i ett arbetsmarknadsprojekt och hur kursen upplevdes, då forskning kring deltagarnas upplevelser i arbetsmarknadsprojekt eftersöks. Det mer övergripande syftet var att öka medvetenheten om vad som kan vara betydelsefullt i mötet med deltagare och vad dramapedagogik eventuellt kan tillföra i liknande arbetsmarknadsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Referensarbete 2.0 : Tjänsten Boka en bibliotekarie på svenska folkbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Malin Klintholm; Hanna Lidström; [2007]
  Nyckelord :informationssökning; referensarbete; referenssamtal; marknadsföring; boka en bibliotekarie; användarundervisning;

  Sammanfattning : This master thesis concerns the subject of a reference service named Book-a-librarian. The service makes it possible for the library-user to indulge in a subject with the help of a librarian after having made an appointment in advance. The main purpose of this thesis is to study the function of it. LÄS MER