Sökning: "Hanna Lind Buvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Lind Buvall.

  1. 1. Stöd till barn och ungdomar som har en förälder med obotlig cancer : en litterturöversikt

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Hanna Lind Buvall; Carina Sparr; [2019]
    Nyckelord :Barn; Förälder; Obotlig cancer; Stöd; Ungdom;

    Sammanfattning : Att vara barn och få vara med att en förälder får en cancer sjukdom och sedan dör är en av de mest stressade situationer barn och ungdomar kan vara med, dessa händelser skapar många funderingar och frågor. I Sverige ska hälso- och sjukvårdspersonal involvera barn och ungdomar så att de får information, stöd och råd när en förälder blir allvarligt sjuk eller dör. LÄS MER