Sökning: "Hanna Linder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hanna Linder.

 1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER

 2. 2. Emergo Train System® : Evaluation of a paediatric trauma victim bank

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Linder; [2020]
  Nyckelord :Emergo Train System; Simulation; Training; Learning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to evaluate a new paediatric trauma victim bank for the simulation tool Emergo Train System® (ETS). The area of child trauma care is rather small and there is limited knowledge about potential emergency events. The emergency care for children should not be considering the same as for adults. LÄS MER

 3. 3. Temporära aktörer i Malmös offentliga miljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erik Larsson; Hanna Linder; [2019]
  Nyckelord :Temporära aktörer; Regelverk; Strategier; Taktik; Påverkningsutrymme;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur relationen mellan Malmö stads regelverk ochtemporära aktörer ser ut samt vilket påverkningsutrymme temporära aktörer iMalmö har. Den redogör dels för strategier som finns att tillhandahålla en stad närdet kommer till att förhålla sig till temporära aktörer. LÄS MER

 4. 4. Ski Ladder : Bekvämare lasting i takbox

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :FELICIA LINDER; HANNA WALLNER; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett projekt har genomförts som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Med Thule som samarbetspartner var syftet med projektet att ta fram en produkt som underlättar lastning i takbox. LÄS MER

 5. 5. “Vi gjorde väl vårt bästa, får jag väl ändå tycka” En kvalitativ studie om att ha barn tillsammans med en person med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Linder; Kristina Strand; [2013]
  Nyckelord :stöd; anhörig; familj; barn; cancer; partner; support; family; children; sjukvård; health care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the participants’ experiences of being in a relationship and having children with a person suffering from cancer. The study is focusing on how the partner’s disease has affected the participants and their family situation, and to examine their experiences of support in the demanding life situation. LÄS MER