Sökning: "Hanna Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Hanna Lindgren.

 1. 1. Utmattningssyndrom bland sjuksköterskor i akutsjukvården : En literaturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Lindgren; Natalie Karjalainen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lindrande åtgärder vid stickrädsla : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Lindgren Persson; Hanna Lundin; [2019]
  Nyckelord :Lindrande åtgärder; Nålstick; Patientupplevelse; Stickrädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund Nålstick av olika slag är vanligt förekommande procedurer inom hälso- och sjukvården och kan orsaka lidande hos personer som upplever stickrädsla. Sjuksköterskans ansvar är bland annat att lindra lidande. LÄS MER

 3. 3. Tror du att farmor har krympt? : En undersökning om hur elevers narrativa skrivstrategier gynnas om undervisningsfokus ligger vid utvecklandet av lässtrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Skilla Glaslilja; Hanna Kvick; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; berättande texter; boksamtal; grundlärare; läsförståelse; lässtrategier; lärare; mellanstadiet; narrativt skrivande; skrivstrategier; skönlitteratur; undervisning; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Astrid Lindgrens kärlek till skönlitteratur och barndomen har lockat fram det här examensarbetet. Arbetet består av en kvalitativ empirisk studie, vars syfte är att undersöka om arbete med skönlitteratur och lässtrategier kan utveckla skrivstrategier som är nödvändiga för narrativt skrivande. LÄS MER

 4. 4. Sociala kontakters betydelse för klasskillnader i självskattad hälsa : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Natalie Lindgren; Hanna Tillas; [2018]
  Nyckelord :självskattad hälsa; klasskillnader; sociala kontakter; socialt kapital; logistisk regression; socioekonomisk position; resurser; ojämlikhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan klass och självskattat hälsotillstånd. Vidare undersöks eventuella skillnader i relation till antalet sociala kontakter för att se om det påverkar klasskillnader i hälsa. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av sitt barns suicid : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Lindgren; Pernilla Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Parents; bereavement; child; suicide.; Föräldrar; förlust; barn; suicid.;

  Sammanfattning : Titel: Föräldrars upplevelse av sitt barns suicid: En litteraturstudieBakgrund: Suicid är ur ett folkhälsoperspektiv ett stort problem. Bland ungdomar har antalet suicid inte minskat något senaste åren och det finns en bristande kunskap hos vårdpersonal gällande omhändertagandet av efterlevande anhöriga. LÄS MER