Sökning: "Hanna Linnea Wettermark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Linnea Wettermark.

  1. 1. Skapa trygghet genom kommunikationsverktyg i barnsjukvården.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Juana Baltazar Diego; Hanna Linnea Wettermark; [2019-01-24]
    Nyckelord :barn; familjecentrerad omvårdnad; ; familjecentrerad omvårdnad; ; föräldrar; information; kommunikation; kommunikationsverktyg; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund Föräldrar och barn har lagstadgad rätt att få information när barnet är sjukt. De harofta ett stort behov av att få information och att bli kommunicerade, för att undersökningar avbarnet ska bli lyckade. LÄS MER