Sökning: "Hanna Lundahl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hanna Lundahl.

 1. 1. Hjälp oss bli människor: En fenomenologisk hermeneutisk gruppintervjustudie om vad gymnasieelever upplever är meningsfullt med deras skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Lundahl; Orela Vokes; [2020-09-15]
  Nyckelord :meningsfullhet; elevperspektiv; bildning; hermeneutik; fenomenologi;

  Sammanfattning : Skolverkets regelbundna attitydundersökning brukar fråga elever hur ofta det kännsmeningsfullt att gå i skolan. Detta belyser emellertid inte vad som är meningsfullt i skolan. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av postoperativ vård efter stomioperation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Lundahl; [2020]
  Nyckelord :omvårdnad; patient; postoperativ; stomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ca 43 000 patienter med stomi. Stomin påverkar patienter både kroppsligt och psykosocialt. Sjuksköterskan behöver förstå upplevelser hos patienter med stomi för att bedriva personcentrerad vård. Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av vård på sjukhus efter stomioperation. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of Aspects Affecting Availability and Grading of High-Risk Antibiotics in Sweden. : Group 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andrea Fridberg; Albin Leding; Hanna Lundahl; Hannah Rydin; Hanna Sjölund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Public Health Agency of Sweden published a report in 2017 listing 34 antibiotics that risk disappearing from the Swedish market, all with significant value to the Swedish healthcare. The aim of this report was to investigate the availability risk, why these risks occur and identify potential patterns. LÄS MER

 4. 4. Betydelsefulla faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Annika Björkqvist; Hanna Lundahl; [2006]
  Nyckelord :postoperative pain; postoperativ setting; nurse; stratergies; patient perspective; managing; patient; management; doing;

  Sammanfattning : Postoperativ smärta är en smärta som är förväntad av både patient och sjuksköterska. Mötetmellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta innefattar sjuksköterskans kunskap och fördomar om smärta, samt patientens känsla av utlämnande och upplevelse av smärta. LÄS MER