Sökning: "Hanna Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Hanna Lundin.

 1. 1. Dehumanisation of asylum seekers : Case study of the Nauru Files

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Lundin; [2019]
  Nyckelord :Dehumanisation; asylum seekers; refugees; migration; Australia; politics; Nauru; offshore processing;

  Sammanfattning : In October 2016 the newspaper the Guardian published an interactive database online with classified incident reports from an Australian overseas asylum seeker processing centre on the island republic of Nauru. The incident reports describe events that occurred within the Nauru Regional Processing Centre and this collection of over 2000 documents were given the name of “Nauru Files”. LÄS MER

 2. 2. Photobot : An Exploring Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anastasia Antonova; Hanna Lundin; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; self navigating; mobile robot; ultrasonic sensors; obstacle evasion; photography.; Mekatronik; självnavigerande; mobil robot; ultraljudsensorer; undviker hinder; fotografi.;

  Sammanfattning : Sometimes when terrain is inaccessible to humans we use robots to help us explore it. In this project a self navigating robot was created that used ultrasonic sensors to detect obstacles in its path and avoided them. LÄS MER

 3. 3. Lindrande åtgärder vid stickrädsla : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Lindgren Persson; Hanna Lundin; [2019]
  Nyckelord :Lindrande åtgärder; Nålstick; Patientupplevelse; Stickrädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund Nålstick av olika slag är vanligt förekommande procedurer inom hälso- och sjukvården och kan orsaka lidande hos personer som upplever stickrädsla. Sjuksköterskans ansvar är bland annat att lindra lidande. LÄS MER

 4. 4. BLOCKET, FACEBOOK ELLER TRADERA? : Påverkande faktorer när unga väljer plattform för digital begagnathandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Lundin; Andreas Otterfalk; [2018]
  Nyckelord :network effect; two-sided markets; Digital begagnathandel; nätverkseffekt; tvåsidiga marknader; TSM;

  Sammanfattning : Den digitala strukturomvandling vårt samhälle genomgår har bidragit till att den digitala kompetensen är stor oavsett åldersgrupp. Idag är internet en stor del av vår vardag och används dagligen, både privat, i skolan och i arbete. LÄS MER

 5. 5. Kulturerna och jag : En studie om att växa upp i en multikulturell kontext

  Kandidat-uppsats, ; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Lundin Jernberg; Josefin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; identitet; etnicitet; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Sverige blir allt mer mångkulturellt och det finns idag en stor andel barn och ungdomar som har utländsk bakgrund och därmed ofta två kulturer att förhålla sig till. Det som undersöks i studien är hur det är att växa upp och leva i ett samhälle där man har två kulturer att förhålla sig till, samt vilka erfarenheter detta ger. LÄS MER