Sökning: "Hanna Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hanna Lundström.

 1. 1. Sustainable Behaviour through Nudging? : An Experimental Study on Nudging, Climate Change Denial and Political Orientation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Lundström; [2019]
  Nyckelord :Nudging; Climate Change Denial; Political Orientation; Sustainable Consumption Behaviour;

  Sammanfattning : Can nudging promote sustainable consumption behaviour? This study investigates if nudging promotes more environmentally-friendly purchases when applying either a default option or adding a product to elicit the attraction effect in a consumption situation of electronic products. The study further investigates sustainable consumption behaviour by looking at political orientation and the degree of climate change denial. LÄS MER

 2. 2. Utomhuskontor som arbetsplats : undersökning om funktion, användning och utformning av ett befintligt utomhuskontor

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lundström; [2018]
  Nyckelord :utomhuskontor; användning av utomhuskontor; årstidsanvändning; dagsljus; utformning;

  Sammanfattning : Människor som arbetar inomhus under större delen av sin arbetsdag får, speciellt under vinterhalvåret, en minimal tillgång till direkt dagsljus, vilket kan påverka välmående och hälsa. Många av våra biologiska system i kroppen styrs av ljus-och mörkermönster. LÄS MER

 3. 3. Den populistiska kommunikationsstrategin : En studie om Sverigedemokraternas Sverigeturné 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lundström; [2017]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Jimmie Åkesson; Sverigeturnén; Idealtyp; Populism; Populistisk kommunikationsstrategi;

  Sammanfattning : Tillsammans med den populistiska vågen i Europa kan studierna om populism som fenomen förklaras ligga i tiden. Den här studien har riktat sig in på populismen i Sverige genom att analysera Sverigedemokraternas Sverigeturné 2017. LÄS MER

 4. 4. Polisförhör kan förstöra misstänkta barns framtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Louise Lundström; Hanna Larsson; [2017]
  Nyckelord :polisförhör; Brottsmisstänkta barn; konsekvenser; rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the Convention on the Rights of the Child, the European Convention, Swedish law and guidelines there are certain rights regarding juveniles suspected of a crime being interrogated by the police. The aim of this bachelor thesis is to develop a broader understanding about possible failures in upholding those rights. LÄS MER

 5. 5. Kontakten med utemiljön inifrån ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lundström; [2016]
  Nyckelord :äldreboende; utsikt; årstidsväxlingar i vegetation;

  Sammanfattning : Under mina arbetsår inom vården arbetade jag två år inom äldreomsorgen. Där fick jag uppfattningen om att personalen saknar tid för de bonde vars önskemål ofta kommer i andra hand. Att få använda utemiljöerna var ofta ett önskemål, vilket man som personal till största del inte kunde tillgodose. LÄS MER