Sökning: "Hanna Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Hanna Magnusson.

 1. 1. Happiness and Income - Analysis of the relationship between happiness and income

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Daniella Larsen Ocampo; Hanna Magnusson; [2022-02-28]
  Nyckelord :Subjective well-being; Happiness; Life satisfaction; GDP per capita;

  Sammanfattning : The relationship between happiness and GDP per capita is relatively controversial due to the various findings. Therefore, this paper investigates the relationship between GDP per capita and happiness for 37 European countries between 2002 and 2018. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att drabbas av compassion fatigue : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Magnusson; Clara Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empati och medlidande är två professionella värden som är grundläggande för sjuksköterskans yrkesroll. Compassion fatigue är ett relativt nytt begrepp och är ett fenomen som kan drabba människor som arbetar inom humanserviceyrken, såsom sjuksköterskor, då de frekvent möter stort lidande genom sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. En fråga om frihet : sjuksköterskor om mötet med våldsutsatta kvinnor - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alice Siwe; Hanna Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; Experience; Intimate partner violence; Knowledge; Nurses; Attityder; Erfarenhet; Kunskap; Sjuksköterskor; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Metod En litteraturöversikt genomfördes och resultatet baserades på 18 vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. Examining Inertia in Cross-Border Cooperation among European Mobile P2P Payment Services: A Game Theoretic Approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Clara Magnusson; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :mobile payments; network externalities; compatibility; coordination problem; game theory;

  Sammanfattning : In a time where technological development and globalization are concurrently expanding, markets must learn to adapt. Mobile P2P payment services in Europe have achieved high national adoption rates but have not been able to cooperate to meet the growing demand for cross-border payments, despite efforts made by both the EU and private payment service providers. LÄS MER

 5. 5. Utmaningarna med att digitalisera den svenska fastighetsmarknaden : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hanna Landstedt; Nicol Magnusson; [2021]
  Nyckelord :PropTech; Digitalisering; Fastigheter;

  Sammanfattning : Digitalisering beskrivs som den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Fastighetsbranschen är en av de sista branscher att digitaliseras i Sverige och det är sen nyligen som fastighetsföretag börjar inse värdet av att implementera olika PropTech-tjänster. LÄS MER