Sökning: "Hanna Malmsten"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hanna Malmsten.

 1. 1. "PINKWASH THIS: Resisting the mainstreaming management of queer cultural heritage"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanna Malmsten; [2021-02-03]
  Nyckelord :Queer Culture; Cultural Heritage; Pinkwashing; LGBTQIA ; Space; Resistance;

  Sammanfattning : As Pride festivals around the world in 2019 celebrate the 50th anniversary of the Stonewall riots, the word pinkwashing is on the tip of many tongues. The question of whether or not political parties, business enterprises and authoritative institutions should have an obvious place in the celebrations is frequently discussed, considering Pride, at the start, was a demonstration for the rights of lgbtqia+ people. LÄS MER

 2. 2. Upp och hoppa, ät din soppa! : sjuksköterskans uppfattning av sin roll samt sitt stöd till patientens egenvård, i förebyggandet av trycksår.

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Amaral; Maria Malmsten; [2016]
  Nyckelord :Egenvård; Förebyggande vård; Orem; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår kan försämra patientens livskvalité samt orsaka lidande, ångest och det kan även vara förknippat med skam för sjuksköterskan. Det bidrar även till en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 3. 3. Historieberättande utifrån en möbel : Ett pedagogiskt material för Skansens tapetserarverkstad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Hanna Rejdvik; [2014]
  Nyckelord :Möbeltapetsering; Möbler; Historia; Skansen; Pedagogik; Kultur; Stil; 1800-tal; Tapetsering; Tapetserarverkstad;

  Sammanfattning : I den här rapporten redovisas processen och resultatet av mitt examensarbete på Carl Malmsten Furniture Studies. Möbeltapetsering är ett brett och omfattande område vilket förmedlas och tydliggörs under utbildningens tre år. LÄS MER

 4. 4. Staplade visstidsanställningar - flexibilitet kontra anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Carlén; Hanna Malmsten; [2014]
  Nyckelord :visstidsanställningar; flexibilitet; anställningsskydd; fixed-term employment contracts; flexibility; employment protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden har antalet visstidsanställningar ökat. Till följd av detta kom år 1999 det så kallade visstidsdirektivet, som bland annat syftar till att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. LÄS MER

 5. 5. Det handlar om detaljer : En bok om att bygga ett varumärke och att göra en första kollektion

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Heidi Eklund; Larsson Hanna; [2011]
  Nyckelord :varumärke; möbler; kollektion; trä;

  Sammanfattning : Syftet med det h‰r arbetet var att visa hur ett varum‰rke kan byggas och att prova detta genom en kollektion mˆbler och inredningsprodukter under arbetsnamnet îTextila sammanfogningar ñ Gone Bananasî. MÂlet var att p examensutst‰llningen kunna presentera en kollektion mˆbler. LÄS MER