Sökning: "Hanna Marberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Marberg.

  1. 1. Konsten att bevara en hemlighet. - En undersökning av två motstående intressen – skyddet för företagshemligheter och det fria nyttjandet av kompetens

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Hanna Marberg; [2019]
    Nyckelord :arbetsrätt; företagshemlighet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : When employees change workplaces, they often start a new employment in a competing business within the same industry. When this occurs, it appears highly relevant to question what an employee is allowed to transfer from the previous employer and use in the new business. LÄS MER