Sökning: "Hanna Maria Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Maria Carlsson.

 1. 1. Nästa generations TV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Eliasson Hanna; Carlsson Maria; [2008]
  Nyckelord :Webb-tv; kommunikationskanaler; Varumärkesarbete; Nästa generation; SWOT-analys;

  Sammanfattning : AbstractFörfattare: Maria Carlsson och Hanna EliassonHandledare: Lars PalmExaminator: Ingegerd RydinTitel: Webb-tv, nästa generations kommunikationskanalÄmne: Medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad 61-90 poäng.År: HT 2007Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur varumärkesarbetet kan effektiviseras och utvecklas genom webb-tv mot nästa generation. LÄS MER

 2. 2. Ledaren och arbetslagets betydelse för den psykosociala miljön : En studie ur lärarens synvinkel

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Hanna Ask; Maria Carlsson; [2006]
  Nyckelord :Gruppen; ledarskap; pedagogiskt ledarskap; psykosocial miljö; lagar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se hur ledarskapet och arbetslaget påverkar lärarnas arbetsmiljö och om det även påverkar lärarens pedagogiska arbete. Studien är avgränsad till den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER