Sökning: "Hanna Marta Bojanowicz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Marta Bojanowicz.

  1. 1. Does managerial skill exist? - A study of value added and its impact on mutual fund performance

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Tony Sarossy; Hanna Marta Bojanowicz; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER