Sökning: "Hanna Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Hanna Martinsson.

 1. 1. Fler flickor i grundskolan men färre kvinnor i arbete? En kvantitativ studie av det indiska utbildningsprogrammet DPEPs effekter på kvinnligt arbetskraftsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Kristhammar; Hanna Martinsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Utbildning; Arbetskraftsdeltagande; DPEP; Difference-in-Difference; Indien; Könsskillnader; Diskriminering;

  Sammanfattning : Indien har historiskt präglats av en ojämlik samhällsstruktur som dominerats av landets kastsystem och omfattande könsskillnader. Utbildning och arbetskraftsdeltagande har länge varit två viktiga faktorer för att minska könsskillnader i Indien och runt om i världen. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier – en förskönad bild tagen i rätt vinkel : En kvalitativ undersökning om hur unga kvinnor använder sociala medier och hur de upplever att det kan påverka deras kroppsuppfattning och psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Larsson; Petra Martinsson; [2019]
  Nyckelord :unga kvinnor; sociala medier; kroppsuppfattning; psykisk hälsa; användande; påverkan; ideal;

  Sammanfattning : Sociala medier är ständigt närvarande i dagens samhälle och det som händer på sociala medier har en inverkan på unga människor. Bildbaserade sociala medier utgör en stor del av utbudet på internet och bilder på olika typer av ideal sprids snabbt över hela världen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Martinsson; Hanna Södergren; [2018]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Living with; Live qualitative study;

  Sammanfattning : Endometrios förekommer hos tio procent av kvinnorna i reproduktiv ålder och karakteriseras av att livmoderslemhinnan felaktigt växer utanför livmodern. Det är vanligt att det tar lång tid att få en diagnos och det påverkar kvinnorna både emotionellt och fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Miljödiplomering: En jämförande implementeringsstudie av skolor i Norra Hisingens stadsdel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Andreasson; Hanna Martinsson; [2015-01-27]
  Nyckelord :environmental certification; democratic dilemma; implementation; attitude;

  Sammanfattning : This thesis is a product of research about how implementation issues occur due to the relationbetween bureaucrats and politicians. Our study treats the democratic dilemma that occurs whenschools are to implement environmental certifications. LÄS MER

 5. 5. Varumärken : Ur barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Hanna Svedulf; Kristin Martinsson; [2012]
  Nyckelord :barn; konsumtion; bildanalys; children; brands; brand equity; consumption; children’s brand pyramid; visual literacy; peer pressure; imagery analysis; varumärke; varumärkesvärde; klädmärke; barns varumärkespyramid; grupptryck;

  Sammanfattning : Dagens teknologiska utveckling har bidragit till vårt mediaintensiva samhälle som iallt större utsträckning har övergått till ett konsumtionssamhälle. Trots Sverigesrestriktioner gällande marknadsföring riktat till barn, står barn för stora delar avlandets konsumtion, vilket inte minst förstärkts genom internets utveckling. LÄS MER