Sökning: "Hanna Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Hanna Mattsson.

 1. 1. Ledarskap inom svensk grisproduktion : en kapslad fallkontrollstudie av grisnäringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anton Mattsson; Hanna Thulin; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; mentalitet; framgångsfaktorer; effektivitet; smågris; situationsanpassning; arbetsmiljö; externa faktorer; intern process;

  Sammanfattning : Genom en tydligt formulerad och etablerad ledarstrategi i företaget kan man lättare säkerställa att samtliga inom organisationen är motiverade till att prestera och förbättra produktionsresultaten. Ledarskap inom grisnäringen är dock ett relativt orört ämne som skulle behöva definieras i en praktisk kontext. LÄS MER

 2. 2. Designing a better soundscape for the home office : Devlopment of acoustic furniture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Mattsson; Theodor Mihel; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Human centered design; Acoustic design; Furniture design; Product development; Home office; Sound environment; Teknisk design; människocentrerad design; Akustisk design; Möbeldesign; Produktutveckling; Hemmakontor; Ljudmiljö;

  Sammanfattning : As Covid-19 spread throughout the world in the early months of 2020 many people’s lives changed drastically. The situation forced millions of workers and students to start performing their work remotely from home. Currently in Sweden statistics shows that every third person working does it from home at least once a week. LÄS MER

 3. 3. Användning av digitala verktyg i Sveriges lågstadieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hanna Mattsson; Alaa Al-Aboudi; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; en-till-en; svenskämnet; konstruktivistisk inlärningsteori; TPACK; lågstadieelever; lågstadielärare.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur tillgången och användning av digitala verktyg ser ut i de svenska skolorna. Fokus ligger på faktorer som lärarnas ålder, länet de arbetar i, deras utbildning och arbetslivserfarenhet. Det teoretiska ramverket som studien grundar sig på är den konstruktivistiska inlärningsteorin och TPACK. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att följa egenvårdsråd vid hjärtsvikt – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Mattsson; Hanna Ols; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Heart failure; Literature review; Patient; Self-care; Egenvård; Erfarenheter; Hjärtsvikt; Litteraturöversikt; Patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett globalt folkhälsoproblem som drabbar cirka 26 miljoner människor. Att leva med hjärtsvikt innebär en livsomvälvande förändring och försämrad hälsa för patienten relaterat till hjärtats försämrade pumpförmåga. LÄS MER

 5. 5. Coronastress management : Hur chefer arbetar med stress management under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Burman; Julia Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Stress management; Corona; Pandemi; Stress; Stressdrivande faktorer; Stresshämmande faktorer;

  Sammanfattning : Stress är en stigande folksjukdom som kan drabba vem som helst, och inte minst accelerera till följd av rådande covid-19-pandemin. Med anledning av att individer spenderar så pass mycket tid på sitt jobb behöver även arbetsgivare hantera detta. LÄS MER