Sökning: "Hanna Mittjas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Mittjas.

  1. 1. Moraliskt dilemma i informatörsrollen Hur man får sin egen moral att stämma med företagets etik

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Hanna Mittjas; [2004]
    Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur informatörer på kritiserade och ifrågasatta verksamheter får sin egen moral att stämma överens med sitt företags etik. Syftet är att undersöka hur moraliska dilemman i informatörsrollen hanteras. Detta visar vilken roll moralen har i det moderna samhället. LÄS MER