Sökning: "Hanna Mustonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Mustonen.

  1. 1. CAN Europe - Market Research of Sweden

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Ruusa Mustonen; Hanna-Riikka Jokiperä; [2009]
    Nyckelord :Market entry plan; marketing mix; international launch; market research; skills assessment; recruitment; blue-collar;

    Sammanfattning : Abstract Date: May 15, 2009Course: Master thesis,EFO705Authors: Hanna Jokiperä 800218-T108, [email protected] Mustonen 830711-P263, [email protected] LÄS MER