Sökning: "Hanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden Hanna Nilsson.

 1. 1. Relationen mellan behovsfrustration, motivation och träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Palm; Michaela Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Behovsfrustration; Behovstillfredsställelse; Motivation; Självbestämmandeteorin; Träningsberoende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Vilken inre styrka du har, du är verkligen en överlevare” : En kvalitativ studie om vilken roll stigmatisering har för socialt arbete med personer som säljer sex mot ersättning och/eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Nilsson; Maja Berlin Eklund; [2019]
  Nyckelord :sex trafficking; selling sex; stigma; empowerment; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine social work with people that have experience from selling sex and/or sex trafficking, to show the impact of stigma in social work. The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six people with experience from social work with this group. LÄS MER

 3. 3. Internal Marketing Communication : Alpha, a Machinery Business

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Sloberg; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Internal Marketing Communication; Internal Marketing; Internal Communication; Internal Marketing Strategy; Internal Corporate Communication; Internal Customers; Employee Loyalty; Social Capital; Commitment; Trust; Associability; Finland; China; Sweden; Italy; The U.S.; Canada.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the effectiveness of the internal communication, as a dimension of internal marketing, in a global multicultural company. The study was based on a conceptual model that is a miscellany of theoretical concepts of how to create effective internal marketing communication for global organizations. LÄS MER

 4. 4. Patienters känslor och förväntningar inför operation : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Akander; Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Expectation; Emotions; Personcentered Care; Preoperative Information; Förväntan; Känslor; Personcentrerad vård; Preoperativ information;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Inför en operation ska patienter erhålla preoperativ information som är essentiell och individanpassad, vilket genererar lugn och trygghet på operationsdagen. Enligt tidigare studier är den preoperativa informationen ej tillräcklig eller individanpassad. LÄS MER

 5. 5. "Men då var det tyst. Ingen sa metoo" : - En analys av retorik och berättarstrategier i dokumentärfilmen Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Östlund; Maja Waldau; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är intresset för dokumentärfilmer större än någonsin och flera dokumentärfilmer lyfter upp ämnen som berör, engagerar och upprör människor. Samhällsdebatter har inletts efter att dokumentärfilmer har publicerats. LÄS MER