Sökning: "Hanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Hanna Nilsson.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Holmberg; Emmy Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Information; Kvinnors erfarenheter; Omvårdnad; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att få diagnosen bröstcancer har kvinnor beskrivit som en chockartad upplevelse. Sjuksköterskor har beskrivit att det är viktigt att ge stöd till kvinnor med bröstcancer, genom att vara närvarande, trösta och låta kvinnorna få uttrycka sina känslor. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan behovsfrustration, motivation och träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Palm; Michaela Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Behovsfrustration; Behovstillfredsställelse; Motivation; Självbestämmandeteorin; Träningsberoende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Vilken inre styrka du har, du är verkligen en överlevare” : En kvalitativ studie om vilken roll stigmatisering har för socialt arbete med personer som säljer sex mot ersättning och/eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Nilsson; Maja Berlin Eklund; [2019]
  Nyckelord :sex trafficking; selling sex; stigma; empowerment; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine social work with people that have experience from selling sex and/or sex trafficking, to show the impact of stigma in social work. The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six people with experience from social work with this group. LÄS MER

 4. 4. An estimation of environmental impacts of dairy farming : a cost benefit analysis of dairy farming in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :cost benefit analysis; dairy farming; Sweden; environmental benefits; environmental costs;

  Sammanfattning : The production of dairy products has both negative and positive external effects on the environment. Positive and negative external effects can be monetized and defined as environmental benefits and costs. Balancing environmental costs and benefits is crucial to prevent market failures. LÄS MER

 5. 5. Internal Marketing Communication : Alpha, a Machinery Business

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Sloberg; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Internal Marketing Communication; Internal Marketing; Internal Communication; Internal Marketing Strategy; Internal Corporate Communication; Internal Customers; Employee Loyalty; Social Capital; Commitment; Trust; Associability; Finland; China; Sweden; Italy; The U.S.; Canada.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the effectiveness of the internal communication, as a dimension of internal marketing, in a global multicultural company. The study was based on a conceptual model that is a miscellany of theoretical concepts of how to create effective internal marketing communication for global organizations. LÄS MER