Sökning: "Hanna Nilsson"

Visar resultat 11 - 15 av 168 uppsatser innehållade orden Hanna Nilsson.

 1. 11. Genus i förskolan : Barns konstruktion av genus i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Norén; Emelia Sellin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :fri lek; genus; konstruktion; kön; lekroll; låtsaslek; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersöka hur barn konstruerar genus i den fria leken på förskolan. Studien var av kvalitativ karaktär och utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Observation av barn i den fria leken var den valda metoden för datainsamling och denna registrerades med hjälp av observationsschema och ljudinspelning. LÄS MER

 2. 12. Patientperspektivets betydelse i praxis ur sjuksköterskestudentens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :David Berg; Hanna Helin-Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vårdvetenskap i praxis; patientperspektivets betydelse i praxis;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeutbildningen är en treårig högskoleutbildning som vid den högskola där data insamlats bland annat innefattas av teoretiska ämnen som vårdvetenskap. Vårdvetenskapliga ämnen riktas mot att sjuksköterskans omvårdnad grundas i livsvärldsteori, där begreppet patientperspektivet är centralt. LÄS MER

 3. 13. Climate change consideration in agricultural businesses : a case study of crop farmers’ risk management in the region of Mälardalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Engvall; Cornelia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :risk; climate change; risk management; mental models; agriculture; risk preferences; crop farmers;

  Sammanfattning : Farmers are constantly exposed to different types of risks within their business. Agricultural production is typically characterized by uncertain outcomes and serious difficulties to measure and estimate the possibility of unfavourable events. Therefore, agriculture belongs to one of the most vulnerable sectors of the economy. LÄS MER

 4. 14. Lagförändringen som kan förändra idrottens elitförberedande verksamheter : En kvalitativ studie om hur barnrättsexperter inom idrotten och elitförberedande fotbollsföreningar resonerar kring barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tom Stahre; Viktor Bobin; Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :selektering; barnrätt; barnkonvention och svensk lagstiftning; nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning kan påverka elitidrottens verksamheter. Studien tog sin utgångspunkt i nyinstitutionell teori som syftar till att förklara sambandet mellan resultatet och de olika villkoren som påverkar inträdet av lagstiftningen. LÄS MER

 5. 15. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER