Sökning: "Hanna Norén"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hanna Norén.

 1. 1. Genus i förskolan : Barns konstruktion av genus i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Norén; Emelia Sellin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :fri lek; genus; konstruktion; kön; lekroll; låtsaslek; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersöka hur barn konstruerar genus i den fria leken på förskolan. Studien var av kvalitativ karaktär och utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Observation av barn i den fria leken var den valda metoden för datainsamling och denna registrerades med hjälp av observationsschema och ljudinspelning. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av att vårda personer med schizofreni

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Norén; Hanna Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. We don't do innovation. But if we did, it would probably be the best innovation in the world

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna-Lise Sahlin; Jonathan Norén; Jelena Pejic; Melina Katkic; [2016]
  Nyckelord :Innovation; Unga kunskapsintensiva organisationer; Direkt påverkan; Indirekt påverkan; Young knowledge intense organizations; Direct influence; Indirect influence; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för chefers roll i innovationsprocesser inom unga kunskapsintensiva organisationer, med fokus på deras direkta och indirekta påverkan på innovation. Studien är utförd enligt kvalitativ forskningsstrategi, där insamlingen av data skedde genom intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Golvbeläggningar i parkeringshus : En utvärdering av förutsättningar för optimering av gjutasfalt och polyuretanbaserad beläggning i parkeringshus.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malin Hebing; Hanna Norén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vintervegetation genom ljus : om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Lambertz; Anna Norén; [2013]
  Nyckelord :belysning; vintervegetation; växtmaterial; vinter; avlövat; offentlig stadsmiljö; växtdynamik; landskapsarkitektur; ljusdesign; effektbelysning; stämningsbelysning;

  Sammanfattning : Use of lighting is crucial to make public urban places available during dark hours. Landscape architects participate in planning of lighting, but during our education there is very little taught on the subject. Through this study we approach the subject of lighting by looking into lighting methods for urban plant materials during winter. LÄS MER