Sökning: "Hanna Nyremo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Nyremo.

 1. 1. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 2. 2. Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken i Malmö - En analys av Malmös planeringsdokument och deras åtgärder för en förbättrad framkomlighet för busstrafiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hanna Nyremo; [2015]
  Nyckelord :Framkomlighet; åtgärder; busstrafik; hållbar utveckling; hållbart resande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Malmo’s visions in their planning documents are to be a sustainable city with sustainable travel. In the future Malmo will be a city with short distances and great availability to all parts of the city. LÄS MER