Sökning: "Hanna Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Hanna Olofsson.

 1. 1. I en stödjande miljö är hälsosamma val enkla val : En kvantitativ studie om konsumenters upplevelser av hälsosamma livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Terése Olofsson; Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Health promotion; supportive environments; healthy food choices; grocery; food; health; marketing; food choices; socioeconomics; behavioral economics; hälsopromotion; stödjande miljöer; hälsosamma livsmedelsval; dagligvaruhandel; livsmedel; hälsa; marknadsföring; matval; socioekonomi; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Introduktion: Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och förekommer oftare i socioekonomiskt svagare grupper. Tillgängligheten av livsmedel påverkar både vilka kostval vi gör och hur mycket vi konsumerar. Marknadsföring påverkar tillgängligheten och används för att styra konsumenternas livsmedelsval. LÄS MER

 2. 2. Att lära i motgång : En fallstudie av företag i Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Maria Ek Olofsson; Hanna Nordestedt; Erika Blennow; [2020]
  Nyckelord :Organizational learning; Crisis learning management; Single-loop learning; Dubble-loop learning; Organisatoriskt lärande; Läroprocesser;

  Sammanfattning : Titel: Att lära i motgång - En fallstudie av företag i Covid-19 krisen. Bakgrund: Företag behöver vara ständigt förberedda i den föränderliga värld de verkar inom, där osäkerhet är ständigt närvarande. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Moa Ohlson; Josefin Olofsson; Hanna Persson; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; self-care; literature review; nursing; quantitative; diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; omvårdnad; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med diabetes mellitus typ 2 ökar i världen. Diabetes ökar risken för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, njurpåverkan och synbortfall. Komplikationer relaterat till diabetes bidrar till ökade kostnader för samhället samt ett onödigt lidande för den drabbade individen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Håkansson; Emma Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Infertility; Women; Infertilitet; Kvinnor; Ofrivillig barnlöshet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Ofrivillig barnlöshet har visats vara en faktor som kan ha en negativ inverkan på kvinnors psykiska hälsa och sociala liv. Eftersom sjuksköterskor kan komma att möta dessa kvinnor i vården, oavsett arbetsplats, är det viktigt att känna till hur upplevelsen av ofrivillig barnlöshet kan påverka dessa kvinnors liv. LÄS MER

 5. 5. Enhetschef - ett komplext uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Desirée Bengtsson; Hanna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; enhetschef; socialförvaltning; offentlig sektor; kvalitativ innehållsanalys; deltagande ledarskap; delegering; handlingsutrymme; handlingsfrihet; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Omvärldens snabba förändringstakt har bidragit till att det idag ställs högre krav på kommunernas socialtjänster. En utmaning är de nya krav som ställs på ledarskapet. LÄS MER