Sökning: "Hanna Oscarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Oscarsson.

 1. 1. Elevers strategier i additionsuppgifter med tiotalsövergång : En litteraturstudie om vilka strategier elever tillämpar för att lösa uppgifter med tiotalsövergång i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Oscarsson; Hanna Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :del-helhetsrelationer; lågstadiet; strategier; tiotalsövergång; addition;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes ett intresse för vilka strategier elever använder sig av när de ska lösa additioner med tiotalsövergång. Flertalet av eleverna vi mötte hade problem att genomföra additionsuppgifter inom ett större talområde. LÄS MER

 2. 2. Förtroendets betydelse för konsumenter i en digitaliserad värld - En kvalitativ studie i marknadsföringspsykologi inom apoteksbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lowisa Löfsten Oscarsson; Carolina Germer; Hanna Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Förtroendebaserad marknadsföring; marknadsföringspsykologi; digitalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka och kartlägga hur konsumenters förtroende bevaras vid övergång från fysisk aktör till digital inom apoteksbranschen. Uppsatsen är som via en kvalitativ forskningsmetod via en abduktiv forskningsansats. LÄS MER