Sökning: "Hanna Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hanna Palm.

 1. 1. Relationen mellan behovsfrustration, motivation och träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Palm; Michaela Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Behovsfrustration; Behovstillfredsställelse; Motivation; Självbestämmandeteorin; Träningsberoende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Vi är här för att jobba med värdegrunden” : Jessica Schiefauers roman Pojkarna ur ett värdegrundsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Bornstedt; [2018]
  Nyckelord :Common value-system; Pojkarna; Jessica Schiefauer; Senior high school; Education; Värdegrund; Pojkarna; Jessica Schiefauer; Gymnasiet; Undervisning;

  Sammanfattning : In this essay an analysis of values will be conducted on the novel Pojkarna by Jessica Schiefauer. The analysis will be done on the basis of Anders Palm's value theory, especially with his two literary characteristics ”emotionalitet” and ”interrogativitet”. LÄS MER

 3. 3. Stormwater management in Gaborone - A study of the quality and quantity of water in Segoditshane River

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Hanna Palm Johansson; Elin Andersson; [2015]
  Nyckelord :water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis was partly performed as a field study in Gaborone, the capital city of Botswana, located in southern Africa. The semi-arid climate in Botswana together with a rapid financial development in the country during the last decades has increased the need for water. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter i skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Frida Nordgren; Hanna Palm; [2014]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; Dyslexi; Hjälpmedel; Språklekar; Individanpassad undervisning;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i grundskolan och hur man som lärare upptäcker och arbetar med de elever som har svårigheter, vilket också har varit vårt syfte genom arbetets gång. Det finns ett intresse för dessa elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom det för dem innebär en stor problematik att dagligen handskas med detta – både i vardagliga situationer och i skolan. LÄS MER

 5. 5. Ett sviktande möte - Upplevelsen av information och kommunikation hos patienter med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Johansson; Karolina Palm; [2013-06-12]
  Nyckelord :hjärtsvikt; information; kommunikation; patientutbildning; upplevelse;

  Sammanfattning : Kronisk hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning bland personer över 65 år och i Sverige lever ungefär 200 000 individer med detta tillstånd. Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt vilket kan ha flera orsaker, till exempel klaffel eller hjärtinfarkt. LÄS MER